GiảibóngđáMoca–Kếtnốidoanhnghiệp–CúpbáoBóngĐá2017Nhữngphabóngnảylửatạivòng3giảiMoca-cúpBáoBóngđá2017

Ngày 4/6/2017 đã diễn ra loạt trận cuối của vòng đấu bảng của giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp Báo Bóng đá 2017.