HLV Malaysia: ‘Thua một đội như U23 Việt Nam, chúng tôi không tiếc’

HLV Malaysia: ‘Thua một đội như U23 Việt Nam, chúng tôi không tiếc’

Ông Brad Maloney là HLV đầu tiên vào phòng họp báo. Chiến lược gia này trông trầm ngâm sau thất bại.