Bayern Munich và Dortmund đã chuyển nhượng trực tiếp những cầu thủ nào?

Bayern Munich và Dortmund đã chuyển nhượng trực tiếp những cầu thủ nào?

imago imagesMichael RummeniggeSo với người anh trai Karl-Heinz Rummenigge của mình, sự nghiệp của Mi